Margareta Edling 
   frilansjournalist

Journalistik

Om människor i arbete och utbildning

Språkombud stöttar språket på jobbet, Suntarbetsliv, om stöd till andraspråkstalare

Trakasserier och hot, ta det på allvar, Suntarbetsliv, om hot mot tjänstemän

Konsten att säga nej rätt, Skolledaren, om extra ledigheter på terminstid

I väntan på det stora steget, Skolledaren, om skolan i tid av digital transformation

"Lockande få arbeta med det som är friskt", Skolledaren, kortporträtt av en rektor

De lämnar kontoret och jobbar ute, Suntarbetsliv, om att pröva nya platser för arbete

"Inte en massa krusiduller", Skolledaren, kortporträtt av en rektor

Kurs i svenska ger städare ett språk för jobbet, Suntarbetsliv, om utbildning i arbetet

"Otrolig rikedom vara hemma i flera kulturer", Skolledaren, kortporträtt av en rektor

Tillit gav bättre arbetsmiljö i socialtjänsten, Suntarbetsliv, om tillitsarbete i Nyköping

Åtta chefer om sina uppdrag, Skolledaren, om det roliga och tuffa med att vara chef i skolan

Längre arbetsliv kräver att chefer tänker nytt, Suntarbetsliv, om att jobba längre

Så ska vården få bättre scheman,Suntarbetsliv, om arbete på oregelbundna tider

Arvika testar kollegiala samtal mot stress, Suntarbetsliv, om hur kollegialt stöd kan skydda

Kommuner prövar mer tillit i styrningen, Suntarbetsliv, om att styra bort från deltaljreglering

"Vägra vara kuddflicka", Skolledaren, intervju med Birgitta Ohlsson 

Välj rätt stöd från företagshälsan, Arbetsliv, om att köpa in en viktig tjänst

Samförstånd, tydlighet och stabilitet, Skolledaren, om kännetecken på framgångsrika skolor

Demensutbildning gav tryggare personal, Suntarbetsliv, om en arbetsmiljöinsats i vården 

Nattskift ökar risken för prostatacancer, Suntarbetsliv, om ny studie om vanlig sjukdom

Dubbla chefer lättar bördan, Skolledaren, om rektorer som delar ledarskapet

Tydlig plan ger resultat, Skolledaren, om Södertäljes mottagande av nyanlända elever

Det här vill vi veta om arbetsmiljön, Arbetsliv, om de vanligaste frågorna till Arbetsmiljöverket

Arbetsväxling håller städarna friska, Suntarbetsliv, om roligare och hälsosammare jobb

Artros vanligare i fysiskt krävande arbeten, Suntarbetsliv, om en vanlig sjukdom

Krafttag mot mejlattackerna,Skolledaren, om förväntningar som blir ett arbetsmiljöproblem

Uttalsträning kan hjälpa nya svenskar på jobbet, Arbetsliv, om kommunikation på arbetsplatsen

"Vi ska ge barnen det bästa", Skolledaren, Elisabet Nilhlfors har vigt yrkeslivet åt skolan

Om fler ska jobba längre måste arbetslivet förändras, AFA Försäkrings nyhetsbrev

I långsam takt mot profession, Skolledaren, om att lyfta yrkesgrupper

Bollnäs har lust att lära, Skolledaren, om rektor som startade friskola - trots allt

Ledningskulturen avgör anställdas inflytande, Suntarbetsliv, om hierarkier i vården

Arbetsgivarna gör för lite mot stressen, Arbetsliv, om att förebygga psykisk ohälsa

När spel om pengar påverkar jobbetSuntarbetsliv, om att hantera spelproblematik

När ska skolan anmäla? Skolledaren, om skolans ansvar när barn far illa

Sociala stadgan kräver inte samvetsklausul i vården, EU & Arbetsrätt, om svensk abortlagstiftning

De flesta vill hålla på gränsen mellan arbete och fritid, Arbetsmiljöforskning.se, om flexibilitetens pris

Nya krav på chefen i aktivitetsbaserat kontor, Arbetsliv, om en arbetsplatstrend

"Lär dig uppskatta vardagsarbetet", Skolledaren, om rektorer i en ström av händelser 

Så kan ljudmiljön på krogen bli bättre, Arbetsliv, om bullret som stör både personal och gäster

Vad gör en bra praktik?, Fysioterapi, om studenternas möte med yrkesverkligheten (pdf)

Rutiner och instruktioner, Prevent, bok om behovet av struktur i arbetsmiljöarbetet

Arbetsskador och tillbud, Prevent, bok för chefer, skyddsombud med flera

Bilden av den kommunikativa ledaren, Skolledaren, om konsten att nå sina medarbetare

AD tar bort ett fackligt verktyg, Lag & Avtal, om en dom från Arbetsdomstolen (pdf)

När konsulterna kom, Magasin 360, om nya ögon på arbetet i skolan (pdf)

Surfplattan, bara ett verktyg till, Magasin 360, om handdatorer i förskolan (pdf)

När inspektionen kommerMagasin 360, om Skolinspektionen och de granskade (pdf)

Om matematiskt lärande i förskolan, Magasin 360, om matten som skrämmer många (pdf)

 

Malin Tillgren, Caroline Amarelle och Charlotta Tinghammar, arbetar med schemafrågor inom Region Skåne.

(Foto: Margareta Edling)