Margareta Edling 
   frilansjournalist

Journalistik

Om människor i arbete och utbildning

Han tar fighten mot krävande föräldrar, Skolledaren, om relationen till vårdnadshavare

En chans att vara med från början, Skolledaren, om rektorsrollen i förskolan

De är inte mogna att ta ansvar för skolan, Skolledaren, om ansvaret för politiska beslut 

Hela skolan har gjort en sådan resa, Skolledaren, om att få stöd för skolutveckling

Håll dig borta från släktingar! Skolledaren, om att undvika risken för jäv

Rektorer vill ha mer stöd i yrket, Suntarbetsliv, om rollkonflikter och motstridiga krav

Trångboddhet ger glädje och kvalitet, Skolledaren, om att jobba nära medarbetarna

Jämställt arbetsliv viktigt för hälsan, Suntarbetsliv, om jämställdhet och psykisk hälsa

Lägg inte tiden på strategisk planering, Skolledaren, om vinsten med att göra rätt saker

Viktigt stå upp för sina värderingar, Skolledaren, om prisbelönt ledarskap

Nyanlända skolledare får chansen, Skolledaren, om att vara rektor och ny i Sverige

Ny i yrket behöver mycket stöd, Suntarbetsliv, om faran med stark stress tidigt

Den vuxna i rummet klarar samtalet, Skolledaren, om riktigt svåra medarbetarsamtal

Vill hellre vattna det goda än leta fel,Skolledaren, om att få medarbetare att växa

Stötta de nya på jobbet med introduktion, Suntarbetsliv, så får ni de nyutbildade ombord

Så skapar ni ett lärande jobbklimat, Suntarbetsliv, om förutsättningarna för att lära i arbetet

"Kvinnor, ta makten över era egna liv!", Skolledaren, Barbro Dahlbom-Hall om ledarskap

"Vilken kraft det finns i ett fungerande lag", Skolledaren, om fotbollserfarenhet i chefsrollen

Nya socionomer byter ofta jobb, Suntarbetsliv, om jakten på goda arbetsvillkor

"Det mesta är som på en vanlig skola", Skolledaren, om att leda ett särgymnasium

Mer tid för utveckling,Skolledaren, om att få förutsättningar för ledarskapet

En känsla av sammanhang, Suntarbetsliv, om att försöka skapa hälsosamma arbetsplatser

Tid för samtal i Strömsund, Suntarbetsliv, om att få tid att prata om det som är viktigt

Mer forskning behövs om friskfaktorer, Suntarbetsliv, om det vi mår bra av på jobbet

Täta rektorsbyten skapar oro, Skolledaren, om omsättningen bland skolans chefer

Då riskerar chefer att bli mobbade, Suntarbetsliv, forskning om utsatta chefer

"Jag kan hålla fokus på att vi gör rätt saker", Skolledaren, om rektor som blev årets chef

Självkörande drönare gör gruvan säkrare, Arbetsliv, om teknik som kan höja säkerheten

Pilotförsök med tre treminer, Skolledaren, om att säga farväl till långa sommarlov - kanske

"Eleverna måste förberedas för framtiden", Skolledaren, om digitalisering i skolan

Stöd uppifrån får chefen att stanna, Suntarbetsliv, om varför chefer lämnar jobbet

Forskare: Bilden av ohälsan bör nyanseras, Skolledaren, om elevers psykiska hälsa

"Vi pratar sällan om det vi är bra på", Skolledaren, om en rektor i skolan mitt i byn

En årsklocka för arbetsmiljön, Arbetsliv, om ett sätt att göra arbetsmiljöfrågorna hanterbara

"Min personal gör det inte ens FN klarar", Skolledaren, om "det häftigaste jobb man kan tänka sig"

Administration - det går att förenklaSuntarbetsliv, om att ta bort byråkrati som tynger

Nu får förskolans chef tid för rätt saker, Suntarbetsliv, om att minska administrationen

Referenser allt viktigare i skolan, Skolledaren, om den svåra konsten att ge - och ta - referenser

Administrativ chef ger rektorn avlastning, Suntarbetliv, om vinsten med nya chefer i skolan

Språkombud stöttar språket på jobbet, Suntarbetsliv, om stöd till andraspråkstalare

Trakasserier och hot, ta det på allvar, Suntarbetsliv, om hot mot tjänstemän

Konsten att säga nej rätt, Skolledaren, om extra ledigheter på terminstid

I väntan på det stora steget, Skolledaren, om skolan i tid av digital transformation

"Lockande få arbeta med det som är friskt", Skolledaren, kortporträtt av en rektor

De lämnar kontoret och jobbar ute, Suntarbetsliv, om att pröva nya platser för arbete

"Inte en massa krusiduller", Skolledaren, kortporträtt av en rektor

Kurs i svenska ger städare ett språk för jobbet, Suntarbetsliv, om utbildning i arbetet

"Otrolig rikedom vara hemma i flera kulturer", Skolledaren, kortporträtt av en rektor

Tillit gav bättre arbetsmiljö i socialtjänsten, Suntarbetsliv, om tillitsarbete i Nyköping

Åtta chefer om sina uppdrag, Skolledaren, om det roliga och tuffa med att vara chef i skolan

Längre arbetsliv kräver att chefer tänker nytt, Suntarbetsliv, om att jobba längre

Så ska vården få bättre scheman,Suntarbetsliv, om arbete på oregelbundna tider

Arvika testar kollegiala samtal mot stress, Suntarbetsliv, om hur kollegialt stöd kan skydda

Kommuner prövar mer tillit i styrningen, Suntarbetsliv, om att styra bort från deltaljreglering

"Vägra vara kuddflicka", Skolledaren, intervju med Birgitta Ohlsson 

Välj rätt stöd från företagshälsan, Arbetsliv, om att köpa in en viktig tjänst

Samförstånd, tydlighet och stabilitet, Skolledaren, om kännetecken på framgångsrika skolor

Demensutbildning gav tryggare personal, Suntarbetsliv, om en arbetsmiljöinsats i vården 

Nattskift ökar risken för prostatacancer, Suntarbetsliv, om ny studie om vanlig sjukdom

Dubbla chefer lättar bördan, Skolledaren, om rektorer som delar ledarskapet

Tydlig plan ger resultat, Skolledaren, om Södertäljes mottagande av nyanlända elever

Det här vill vi veta om arbetsmiljön, Arbetsliv, om de vanligaste frågorna till Arbetsmiljöverket

Arbetsväxling håller städarna friska, Suntarbetsliv, om roligare och hälsosammare jobb

Artros vanligare i fysiskt krävande arbeten, Suntarbetsliv, om en vanlig sjukdom

Krafttag mot mejlattackerna,Skolledaren, om förväntningar som blir ett arbetsmiljöproblem

Uttalsträning kan hjälpa nya svenskar på jobbet, Arbetsliv, om kommunikation på arbetsplatsen

"Vi ska ge barnen det bästa", Skolledaren, Elisabet Nilhlfors har vigt yrkeslivet åt skolan

Om fler ska jobba längre måste arbetslivet förändras, AFA Försäkrings nyhetsbrev

I långsam takt mot profession, Skolledaren, om att lyfta yrkesgrupper

Bollnäs har lust att lära, Skolledaren, om rektor som startade friskola - trots allt

Ledningskulturen avgör anställdas inflytande, Suntarbetsliv, om hierarkier i vården

Arbetsgivarna gör för lite mot stressen, Arbetsliv, om att förebygga psykisk ohälsa

När spel om pengar påverkar jobbetSuntarbetsliv, om att hantera spelproblematik

När ska skolan anmäla? Skolledaren, om skolans ansvar när barn far illa

Sociala stadgan kräver inte samvetsklausul i vården, EU & Arbetsrätt, om svensk abortlagstiftning

De flesta vill hålla på gränsen mellan arbete och fritid, Arbetsmiljöforskning.se, om flexibilitetens pris

Nya krav på chefen i aktivitetsbaserat kontor, Arbetsliv, om en arbetsplatstrend

"Lär dig uppskatta vardagsarbetet", Skolledaren, om rektorer i en ström av händelser 

Så kan ljudmiljön på krogen bli bättre, Arbetsliv, om bullret som stör både personal och gäster

Chefens stora utmaning, Skolledaren, om det svåra i att sätta lön

Äntligen semester!, Chefstidningen, om att kunna stressa av på ledigheten (pdf)

Vad gör en bra praktik?, Fysioterapi, om studenternas möte med yrkesverkligheten (pdf)

Rutiner och instruktioner, Prevent, bok om behovet av struktur i arbetsmiljöarbetet

Arbetsskador och tillbud, Prevent, bok för chefer, skyddsombud med flera

Bilden av den kommunikativa ledaren, Skolledaren, om konsten att nå sina medarbetare

AD tar bort ett fackligt verktyg, Lag & Avtal, om en dom från Arbetsdomstolen (pdf)

När konsulterna kom, Magasin 360, om nya ögon på arbetet i skolan (pdf)

Surfplattan, bara ett verktyg till, Magasin 360, om handdatorer i förskolan (pdf)

När inspektionen kommerMagasin 360, om Skolinspektionen och de granskade (pdf)

Om matematiskt lärande i förskolan, Magasin 360, om matten som skrämmer många (pdf)